تاریخچه ی مدیران عامل

هیئت مدیره

احمد سعیدبخش نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد رئیس هیئت مدیره
حمید عصارزادگان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سید اکبر قائمی نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک عضو هیئت مدیره
مهدی کویتی نماینده شرکت بهین ریل عضو هیئت مدیره
محمد حسین زمانیان نماینده شرکت توکا بتن عضو موظف هیئت مدیره

مدیرعامل و مدیران

حمید عصارزادگان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
پویان شاهرخ معاونت اجرایی
علی حکمتی پور مدیر شعب و بازاریابی
سهیل اشتری مدیر امور مالی
هوپاد علی محمدی مدیر شعبه بندرعباس
امیرحسین ده‌مولایی مدیر فناوری اطلاعات
جهانگیر شبانیان مدیر تعمیرگاه
حمیدرضا خسروی مدیر امور اداری
امین ترابی مدیر پروژه ی لیفتراک ها
اکبر رضائی مدیر پروژه حمل و تخلیه ضایعات فولاد مبارکه